"កាលពីឆ្នាំមុនអចលនទ្រព្យបានលក់ដាច់នៅនឹងកន្លែងតាំងពិព័រណ៌ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ២០លានដុល្លារអាមេរិក!"

ពិព័រណ៌អចលនទ្រព្យកម្ពុជាដែលនាំមកជូនដោយ Realestate.com.kh នឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី១៩ - ២០ ខែតុលា

សណ្ឋាគារណាហ្គា វើល ភ្នំពេញ សាលធំជាន់ទី២

ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំ

ហេតុផល៣​សំខាន់ៗ ដែលត្រូវកក់កន្លែងជាមួយការតាំងពិព័រណ៌នេះ!

ជួបជាមួយវិនិយោគិនក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ និងអតិថិជនដ៏មានសក្តានុពល

បង្កើនលទ្ធភាពទីផ្សារឲ្យមានភាពលេចធ្លោពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៌

បង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងល្អៗសម្រាប់ការលក់នាពេលអនាគត

ផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនៅកម្ពុជា និងអន្តរជាតិតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៌នេះ

ការធ្វើបទបង្ហាញក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទស្សនាដ៏ច្រើនអំពីគម្រោងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានកិត្យានុភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

ទាញយកទិន្នន័យនៃអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគម្រោងរបស់អ្នក

អ្នកតាំងពិព័រណ៍

Arata Garden Residences
Prince Real estate Group

ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំ

សហការឧបត្ថម្ភដោយ

ទីកន្លែងដែលប្រព្រឹត្តិកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ--សណ្ឋាគារណាហ្គាវើល

NagaWorld

MAJOR MEDIA PARTNERS AT THE SHOW 

ក្លាយខ្លួនជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្លូវការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ការតាំងពិព័រណ៍អចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨ ផ្តល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ អ្នកឧបត្ថម្ភ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន និងទទួលបានការធ្វើទីផ្សារចំគោលដៅទៅដល់អ្នកជំនាញ និងអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល។