ហេតុផល៣​ សំខាន់ៗ ដែលត្រូវកក់កន្លែងជាមួយការតាំងពិព័រណ៌នេះ

ជួបជាមួយវិនិយោគិនក្នុងតំបន់ និងអតិថិជនដ៏មានសក្តានុពល

ធ្វើទីផ្សារឲ្យគម្រោងមានភាពលេចធ្លោពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៌

បង្កើតបណ្តាញល្អៗសម្រាប់ការលក់នៅពេលអនាគត

ផ្សព្វផ្សាយពីយីហោរបស់អ្នកនៅកម្ពុជា និងតំបន់អាស៊ានតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៌នេះ

ធ្វើបទបង្ហាញក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទស្សនាដ៏ច្រើនអំពីគម្រោងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានកិត្យានុភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

ទាញយកទិន្នន័យនៃអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគម្រោងអ្នក

សុន្ទរកថាសំខាន់ៗរបស់វាគ្មិន

ចូលរួមដោយអ្នកជំនាញជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមានដូចជា៖ អ្នកសេដ្ឋកិច្ច អ្នកជំនាញច្បាស់ & អ្នកជំនាញមកពីវិស័យអចលនទ្រព្យ 

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៌

The Sky Line
Creed Group
Bodaiju Residences
Arata Garden Residences
Borey Maha Sen Sok
CORE
The 352 Platinum
STAR LAND
Sky Land Condos
Prince Real estate Group
Prince Modern
Prince Central Plaza
Star City
Blue Bay Condo
The Parkway
Bali

សមាគមជំនួញ & ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

Knight Frank Cambodia
CLCJEC
RCD
Max world real estate
VDB Loi
HLG
CDF
Seaps Property

ទីកន្លែងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ--សណ្ឋាគារណាហ្គាវើល

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗ

BritCham Cambodia
Amcham Cambodia
Angkor Today
Cambonomist
AEC News Today
B2B
Grep Tech
Gold Zone Media
E-LINK Groupd
CCA
Kampuchea Thmey Daily

ចង់ធ្វើជាអ្នកឧបត្ថម្ភសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ការតាំងពិព័រណ៍អចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៧ ផ្តល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ អ្នកឧបត្ថម្ភ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីយីហោរបស់អ្នក និងទទួលបានការធ្វើទីផ្សារគោល ដៅទៅដល់អ្នកជំនាញ និងអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល។