ເປັນຫຍັງຕ້ອງມາເປັນຄອບຄົວ Land & House Vientiane?

ພວກເຮົາມີບ້ານທີ່ອອກແບບມາເພື່ອທຸກທ່ານ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ງາມຫຼູຫຼາດ້ວຍລາຄາທີ່ບໍ໋ຫຼູຫຼາ ຈອງບ້ານນຳເຮົາຕອນນີ້ຮັບຂອງແຈກຂອງແຖມຫຼາກຫຼາຍລາຍການຈາກເຮົາໄປເລີຍ!

ຕົບແຕ່ງແບບທັນສະໄໝ

ຕົບແຕ່ງໃນແບບອົບອຸ່ນ ແລະ ສະບາຍຕາ, ພື້ນທີ່ໂລ່ງກວ້າງສະດວກສະບາຍ.

ຮູບຊົງສວຍ ງາມເໝາະແກ່ ຄອບຄົວໃໝ່

ໃກ້ກັບຕົວເມືອງສະດວກໃນ ການເດີນທາງ, ນຳໃຊ້ວັດສະດຸຊັ້ນດີໃນການກໍ່ ສ້າງ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ບ້ານຈັດສັນ Land & House Vientiane ເປັນໂຄງການບ້ານໃໝ່ ທີ່ຈະຈັດຫາບ້ານທີ່ເໝາະກັບທ່ານ ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະດວກສະບາຍທັງໂຕບ້ານ ແລະ ສະຖານທີ່ອ້ອມຮອບ

ສະຖານທີ່ບ້ານ ນາຄວາຍໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ