ດາວໂຫລດແອັບພິເຄຊັນ

ດາວໂຫລດແອັບພິເຄຊັນ LDB TRUST ແລະ LDB Wallet

LDB Wallet ແມ່ນຫຍັງ? LDB Wallet ເປັນບໍລິການເທິງມືຖືສຳລັບລຸກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກ ຫຼື ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ສາມາດ ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນຢ່າງສະດວກ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ, ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບທີ່ສາມາດ ອອກອິນເຕີເນັດໄດ້ເຊັ່ນ: ຊໍາລະສິນຄ້າຕາມຫ້າງຮ້ານທີ່ມີປ້າຍ QR Code LDB Wallet ຂອງ ທພລ, ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍ Laps, ຊໍາລະ Bill Payment ແລະ ອີກຫລາກຫລາຍບໍລິການ, ພ້ອມໂປຣໂມຊັ່ນຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ສ່ວນຫລຸດ, ການສະສົມ ຄະແນນ ແລະ ອີກຫລາຍຮູບແບບ.

ສ່ວນ LDB TRUST ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂມບາຍແບ້ງຄິງຂອງ ທພລ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ແລະ ເວັບໄຊທ໌ (Web browser) ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກກັບ ທພລ ເພື່ອ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຊຳລະໃບບິນ, ໂອນເງິນ ແລະ ລະບົບອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງບັນຊີສາມາດບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມບັນຊີຂອງຕົນເອງໄດ້

ສຳລັບ IOS

ສຳລັບ Android

ສຳລັບ IOS

ສຳລັບ Android