នៅថ្ងៃទី ១៩ - ២០ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

 សណ្ឋាគារណាហ្គា វើល ភ្នំពេញ

ឬហៅ +855 17 436 756

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំ

នៅក្នុងពិព័រណ៍លើកមុន មានអ្នកចូលជាង ៤,០០០ នាក់។ សូមកុំខកខានក្នុងឱកាសនេះ ឲ្យសោះ! 

មានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស ក្នុងការស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ល្បីៗនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា និងមកពីតំបន់អាស៊ាន។ 

វេទិកាសិក្ខាសាលា ធ្វើបទបង្ហាញដោយអ្នកជំនាញច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ចវិទូ និងអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យ

អចលនទ្រព្យ

មានអ្នកភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ជាង២០ ក្រុមហ៊ុន ដែលមានគម្រោងធំៗដូចជា ខុនដូ បុរី និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះ

ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលា នៅក្នុងពិព័រណ៍​​អចលនទ្រព្យ ដើម្បីស្វែងយល់ពីច្បាប់កម្មសិទ្ធិ របស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជា ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការវិនិយោគ និងការអភវិឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ 

បង្កើតទំនាក់ជាមួយបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមកពីតំបន់អាស៊ាន ដែលនេះជា ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម រយៈពេលវែង។ 

EXCLUSIVE KEYNOTE SPEAKERS

Mr. James Whitehead  

CEO | Director at Yula.la & Laorealestate.la  

TOPIC: Realestate.com.kh - Investor Guide 2018-'19 - Cambodia: A Final Frontier, the Opportunity in Sum

Mr. Matthew Rendall  

Senior Partner at SokSiphana&Associates , a member of ZICOLAW 

TOPIC: Legal Aspects of Co-Ownership Building and Borey Development

Mr. Michel Verdy  

Aristo Developer  

TOPIC: Citizenship via investment - European Investment Opportunities

Mr. Luke Best  

Manager at Position Property  

TOPIC: Australian investment opportunities

Mr. Guillan Massin  

Partner & Managing Director at DFDL  

TOPIC: “General features of the real estate framework in Cambodia – DFDL commenting on the realestate.com.kh investment guide" & Practical solutions for real estate investment structuring in Cambodia

Mr.Haijun Zeng 

Partner of Tings & Associates 

TOPIC: The Chinese Game ——Real Estate Products as Commodities

Mr.Wayne Wang 

Co-Founder of LumiArch Global  

TOPIC: TBC

Doris Han 

Legal Advisor  

TOPIC: Legal prerequisites for investing in Cambodian real estate

Oknha Cheng Kheng

Chairman & CEO of CPL Cambodia Properties Limited

TOPIC: How to buy your first home and investment property in the right way

Mr. Teng Rithy

Founder and Director at R’ Investment Group

TOPIC: Eco resort , vocational home and Retirement home development in cambodia

Ms. Alice Hsieh 

Sale & Marketing Manager at Position Property  

TOPIC: Australian investment opportunities

Mr. Simon Griffiths 

Managing Director at Urban Asset Solutions  

TOPIC: 

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូធំៗ និងបុរីល្បីៗ បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិព័រណ៍លើកទី៣នេះ

Arata Garden Residences
Prince Real estate Group

ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំ

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

ធ្វើនៅសណ្ឋាគារ ណាហ្គា វើល ជាតំបន់មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ដៃគូផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗ

ចង់ដាក់តាំងបង្ហាញគម្រោងរបស់អ្នក ឬធ្វើជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិពរណ៍អចលនទ្រព្យនេះដែរឬទេ?​

ពិព័រណ៍អចលនទ្រព្យក្នុងឆ្នាំមុន បានលក់អចលនទ្រព្យ សរុបជាទឹកប្រាក់ជាង ២០ លាន ដុល្លារ! នេះគឺបានបញ្ជាក់ថា ពិព័រណ៍អចលនទ្រព្យរបស់ Realestate.com.kh គឺជាកន្លែង ដែលអ្នកអាចលក់គម្រោងដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព និងលក់ដោយផ្ទាល់អោយអតិថិជនក្នុងស្រុក និងអ្នកមកពីក្រៅប្រទេស! បង្ហាញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឈានមុខគេ និងបង្កើនសក្តានុ ពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក! 

សូមរោះរាន់ ចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ឬដាក់តាំងបង្ហាញគម្រោងរបស់អ្នកនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះ។ កន្លែងមានកំណត់!