ຊື້ລົດໃໝ່ກັບ Ford

ຮັບສ່ວນຫຼຸດພ້ອມຂອງແຖມອີກຫຼາກຫຼາຍ

ດອກເບ້ຍຕ່ຳເຖິງ 0.3%

ຕິດຕໍ່ເຮົາເລີຍ

ເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດລົດທີ່ຮ່ວມລາຍການ

Ford Transit Passenger Van 2.2 L 

 • ດອກເບ້ຍ 0%  

 • ຈ່າຍພຽງ 100,000 ກີບ / ມື້  

 • ຟຣີຄ່າທຳນຽມເອກະສານ  

• ຫຼັງຄາສູງ

Ford EcoSport 1.0L EcoBoost 

• ຄວບຄຸມຄວາມໄວຢູ່ພວງມາໄລ  

• ຜ່ອນມື້ລະ 72,000ກີບ  

• ຟຣີຄ່າທຳນຽມເອກະສານ  

• ຟຣີ iPhone 11 Pro

Ford Explorer 2.3L EcoBoost 

• ຈ່າຍພຽງມື້ລະ 207,000 ກີບຕໍ່ມື້  

• ພິເສດດອກເບ້ຍ 0,349%  

 • ຟຣີ iPhone 11 Pro  

 • ຜ່ອນຍາວເຖິງ 4 ປີ

ຕິດຕໍ່ເຮົາເລີຍ

ພົບກັບໂປຣໂມຊັ້ນຂອງຟອດໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້