ທ່ານຮູ້ຫຼື ບໍ່ວ່າ ບໍລິສັດ ໂບຼກເກີ້ ປະກັນໄພ ລາວ ຂອງພວກເຮົາມີການບໍລິການທາງດ້ານປະກັນໄພຫຼາຍຢ່າງໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ:

ປະກັນຊີວິດ ປະກັນອຸບັດຕິເຫດ ປະກັນໄພລົດ ປະກັນສຸຂະພາບ ປະກັນການເດີນທາງ ປະກັນຊັບສິນ ປະກັນເຕັກນິກ.

ແລະ ຍັງມີເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມປະກັນໄພຊັ້ນນໍາອີກຫຼາຍບໍລິສັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານຫາຍຫ່ວງໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນ

ສໍາລັບທ່ານທີ່ຊື້ປະກັນໄພນໍາພວກເຮົານອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ລາຄາຍ່ອມເຍົາແລ້ວ,  ເພາະພວກເຮົາຄືຕົວແທນທີ່ສາມາດຂາຍປະກັນໄພໃນລາຄາດຽວກັນກັບບໍລິສັດຄູ່ຮ່ວມປະກັນໄພເລີຍ!! ພຽງຊໍ່ານີ້ທ່ານກໍ່ສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ແລ້ວ ແລະ ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີໂປຣໂມຊັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການປະກັນໄພຟຣີ ແລະ ບໍລິການທ່ານທຸກວັນ.

ຕື່ມຟອມສຳລັບສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ / Complete the form to send inquiry / 详询请填写表格